Welkom op de website van onze school

Wij zijn trots op ons onderwijs.
Dit laten we op verschillende manieren zien.
Bent u ook zo benieuwd naar onze school en het onderwijs wat wij aan onze leerlingen bieden?
Bekijk dan de video op deze pagina!
Uiteraard nodigen we u van harte uit om een kijkje te nemen.

Onze kernwaarden zijn het uitgangspunt voor de kwaliteit van ons onderwijs!

Betrokkenheid

De kinderen zijn actief; ze hebben een actieve werkhouding, er is veel interactie, ze nemen initiatief.  Ze zijn nieuwsgierig; ze stellen vragen aan elkaar en aan de leerkracht. Kinderen helpen elkaar. Er heerst een goede werksfeer waar ruimte is voor een rustig werkklimaat en ontspanning. Kinderen en leerkrachten werken en leren met plezier!
Leerkrachten staan open voor elkaar, helpen en steunen elkaar. Leerkrachten zijn enthousiast en hebben een open houding  voor kinderen en ouders. Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.

Persoonlijke ontwikkeling en groei

Kinderen krijgen de kans te laten zien wat ze willen en kunnen. Zij worden uitgedaagd en ondersteund, afhankelijk van hun mogelijkheden. Kinderen groeien door het opdoen van succeservaringen. Dit vergroot het zelfvertrouwen. Ze leren van en met elkaar. Hierbij mogen fouten gemaakt worden. Talenten van kinderen worden gezien en benut.
Leerkrachten en kinderen stellen doelen. Deze zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen (differentiatie) . De uitdaging wordt daarbij opgezocht. Ook binnen het team worden de talenten benut om de innovatiekracht te vergroten. Hierbij worden leerkrachten regelmatig uitgedaagd om buiten de comfortzone te treden.  Er worden bewuste keuzes gemaakt en doelen gesteld.

Verbondenheid

Kinderen voelen zich binnen de gemeenschap verbonden met elkaar. Ze werken samen aan het bereiken van een gemeenschappelijk doel. Binnen deze verbondenheid voelen kinderen ook de vrijheid om eigen keuzes te maken, datgene te doen wat bij hen past. We zijn immers niet allemaal hetzelfde. Er is respect en waardering voor elkaar en in elkaars mening. Iedereen heeft inbreng, kan volgen en leiden. Kinderen kunnen hulp geven en ontvangen. Ze staan open voor elkaar en kunnen gevoelens met elkaar delen.
Als team voelen we ons verbonden met elkaar en staan we samen voor onze missie. We nemen tijd voor elkaar. Binnen het team wordt ook actief samengewerkt. Hiervoor is het nodig dat we elkaar kennen, vertrouwen en bereid zijn om te delen in verantwoordelijkheden, ervaring, kennis, talent en succes. Regelmatig kijken we bij elkaar “in de keuken”.

Vertrouwen

Er heerst een positief klimaat in de groep. Kinderen hebben vertrouwen in hun eigen competentie, zelfrespect en een positief zelfbeeld. Ze hebben waardering voor elkaar en laten dit zien door complimenten te geven .
Op school begint vertrouwen bij jezelf. In het team nemen we verantwoordelijkheid en we kunnen op elkaar rekenen. Gemaakte afspraken worden nagekomen. We kunnen elkaar aanspreken (feedback) en weten dat alles gezegd mag worden.
We vinden het belangrijk dat het team hierin ook het goede voorbeeld naar kinderen uit draagt.
Tussen ouders en team zijn de contacten laagdrempelig. We hebben vertrouwen in elkaars deskundigheid.

Creativiteit

Creativiteit en creatief denken stelt ons in staat om flexibel om te gaan met de steeds sneller veranderende maatschappij.  Creativiteit is iets waarin we ons als mens van elkaar onderscheiden.
We staan open voor nieuwe en ongewone  ideeën.  We durven als team buiten bestaande paden te denken en te handelen.  Voor experimenteren geven we elkaar ruimte.
Een onderzoekende houding en een natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en leerkrachten zijn daarbij complementair.

Gelezen in de Gelderlander

Artikel over de kindergemeenteraad van 5 april 2017

Lees meer

Gelezen in de Maas en Waler

Peuters krijgen onderdak in basisschool ALTFORST - Even leek het er op dat peuterspeelzaal 't Kelderke uit Altforst moest sluiten, omdat er te weinig kinderen waren. De nieuwe onderwijsvorm van basisschool De Tweestroom bood echter de mogelijkheid om hen in te laten...
Lees meer

Gelezen in de Gelderlander

Peuters en kleuters in hetzelfde lokaal in Altforst ALTFORST - Peuterspeelzaal 't Kelderke van het dorpje Altforst in Maas en Waal moest eigenlijk sluiten, er waren te weinig kinderen. Maar de speelzaal is gered, ze zitten nu in het lokaal van de kleuters van De...
Lees meer

Inloopochtenden en inschrijven PSZ ’t Kelderke

Kom samen met uw peuter vrijblijvend een kijkje nemen in onze peutergroep in unit 1 van basisschool De Tweestroom.

Lees meer

Aankomende activiteiten

do 25mei2017

Hemelvaartsdag

Groep 1 t/m 8 vrij

Locatie: Tweestroom

vr 26mei2017

Vrije dag

Groep 1 t/m 8 vrij

Locatie: Tweestroom

ma 05jun2017

Tweede Pinksterdag

Groep 1 t/m 8 vrij

Locatie: Tweestroom