Welkom op de website van onze school

Wij zijn trots op ons onderwijs.
Dit laten we op verschillende manieren zien.
Bent u ook zo benieuwd naar onze school en het onderwijs wat wij aan onze leerlingen bieden?
Bekijk dan de video op deze pagina!
Uiteraard nodigen we u van harte uit om een kijkje te nemen.

Onze kernwaarden zijn het uitgangspunt voor de kwaliteit van ons onderwijs!

Betrokkenheid

De kinderen zijn actief; ze hebben een actieve werkhouding, er is veel interactie, ze nemen initiatief.  Ze zijn nieuwsgierig; ze stellen vragen aan elkaar en aan de leerkracht. Kinderen helpen elkaar. Er heerst een goede werksfeer waar ruimte is voor een rustig werkklimaat en ontspanning. Kinderen en leerkrachten werken en leren met plezier!
Leerkrachten staan open voor elkaar, helpen en steunen elkaar. Leerkrachten zijn enthousiast en hebben een open houding  voor kinderen en ouders. Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.

Persoonlijke ontwikkeling en groei

Kinderen krijgen de kans te laten zien wat ze willen en kunnen. Zij worden uitgedaagd en ondersteund, afhankelijk van hun mogelijkheden. Kinderen groeien door het opdoen van succeservaringen. Dit vergroot het zelfvertrouwen. Ze leren van en met elkaar. Hierbij mogen fouten gemaakt worden. Talenten van kinderen worden gezien en benut.
Leerkrachten en kinderen stellen doelen. Deze zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen (differentiatie) . De uitdaging wordt daarbij opgezocht. Ook binnen het team worden de talenten benut om de innovatiekracht te vergroten. Hierbij worden leerkrachten regelmatig uitgedaagd om buiten de comfortzone te treden.  Er worden bewuste keuzes gemaakt en doelen gesteld.

Verbondenheid

Kinderen voelen zich binnen de gemeenschap verbonden met elkaar. Ze werken samen aan het bereiken van een gemeenschappelijk doel. Binnen deze verbondenheid voelen kinderen ook de vrijheid om eigen keuzes te maken, datgene te doen wat bij hen past. We zijn immers niet allemaal hetzelfde. Er is respect en waardering voor elkaar en in elkaars mening. Iedereen heeft inbreng, kan volgen en leiden. Kinderen kunnen hulp geven en ontvangen. Ze staan open voor elkaar en kunnen gevoelens met elkaar delen.
Als team voelen we ons verbonden met elkaar en staan we samen voor onze missie. We nemen tijd voor elkaar. Binnen het team wordt ook actief samengewerkt. Hiervoor is het nodig dat we elkaar kennen, vertrouwen en bereid zijn om te delen in verantwoordelijkheden, ervaring, kennis, talent en succes. Regelmatig kijken we bij elkaar “in de keuken”.

Vertrouwen

Er heerst een positief klimaat in de groep. Kinderen hebben vertrouwen in hun eigen competentie, zelfrespect en een positief zelfbeeld. Ze hebben waardering voor elkaar en laten dit zien door complimenten te geven .
Op school begint vertrouwen bij jezelf. In het team nemen we verantwoordelijkheid en we kunnen op elkaar rekenen. Gemaakte afspraken worden nagekomen. We kunnen elkaar aanspreken (feedback) en weten dat alles gezegd mag worden.
We vinden het belangrijk dat het team hierin ook het goede voorbeeld naar kinderen uit draagt.
Tussen ouders en team zijn de contacten laagdrempelig. We hebben vertrouwen in elkaars deskundigheid.

Creativiteit

Creativiteit en creatief denken stelt ons in staat om flexibel om te gaan met de steeds sneller veranderende maatschappij.  Creativiteit is iets waarin we ons als mens van elkaar onderscheiden.
We staan open voor nieuwe en ongewone  ideeën.  We durven als team buiten bestaande paden te denken en te handelen.  Voor experimenteren geven we elkaar ruimte.
Een onderzoekende houding en een natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en leerkrachten zijn daarbij complementair.

Het team Jeugdgezondheidszorg

Veel scholen kiezen voor een kant-en-klare musical die ze kopen via internet. De negen kinderen van De Tweestroom hebben zelf iets
bedacht. Ze willen nog niet verklappen wat ze hebben gemaakt.

Lees meer

Het is nog een verrassing…

Veel scholen kiezen voor een kant-en-klare musical die ze kopen via internet. De negen kinderen van De Tweestroom hebben zelf iets
bedacht. Ze willen nog niet verklappen wat ze hebben gemaakt.

Lees meer

Seizoensoverdenkingen in schoonschrift

Elke week staat er een portret van een klas op een school in Maas en Waal in de Gelderlander. Ook groep 6/7/8 van onze school kreeg een plekje….

Lees meer

Peuterspeelzalen dreigen te sluiten

SPOM Maas en Waal heeft kenbaar gemaakt dat nieuwe regelgeving er voor kan zorgen dat de Peuterspeelzalen in West Maas en Waal te duur worden. Dit kan een forse krimp van locaties tot gevolg hebben.

Lees meer

Aankomende activiteiten

Geen evenement gevonden